Pierwszy Wieczernik Kapłański

Wieczernik Kapłański powstał z inicjatywy osób świeckich, i pierwszy odbył się w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Bydgoszczy w Kaplicy Wieczystej Adoracji w Pierwszy Piątek Miesiąca 1.10.2021 r. we wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza. Od samego początku inicjatywie Błogosławił ks. proboszcz i kustosz Sanktuarium MBF w Bydgoszczy Józef Orchowski a następnie ks. Biskup Wiesław Smigiel. Obecnie ks. Biskup Krzysztof Włodarczyk, który regularnie uczestniczy osobiście w Adoracji.


Wieczernik w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej trwa akurat 24 godz. Każdy kapłan wybiera jedną wolną godzinę, w której chce Adorować Pana Jezusa, tak aby jeden po drugim, razem wypełnili 24 godziny.

 
Tarcza Najświętszego Serca Pana Jezusa z obiawień św. Małgorzacie Mari Alacoque
Wieczernik Kapłański jest adoracją Pana Jezusa
Podczas Wieczernika kapłan adoruje w ciszy, wynagradzając za kapłanów, którzy już nie Adorują – mając czas na wszystko tylko nie dla Pana Jezusa. Do tej Adoracji kapłańskiej zaprasza sam Pan Jezus w książce In Sinu Jesu, Kiedy Serce mówi do serca.
Świadectwo
In sinu Jesu jest świadectwem pewnego kapłana, który doświadczył uzdrawiającej i umacniającej mocy adoracji eucharystycznej. Jest dziennikiem jego duszy, spisywanym w latach 2007-2016, kiedy to Jezus i Maryja przemawiali do jego serca. Książka ma oczywiście Imprimatur.

Zachęcamy kapłanów do tworzenia Wieczerników Kapłańskich w swoich miejscowościach, aby w każdy Pierwszy Piątek Miesiąca od godz. 21 łączyć się z innymi kapłanami na całym świecie we wspólnej modlitwie.
Chętnych do tworzenia Wieczerników Kapłańskich, zarówno osoby świeckie jak i kapłanów, zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego po kliknięciu w poniższy przycisk