g60_metal

In Sinu Jesu

Kiedy serce Mówi do Serca

Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra:

Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną?

Mt 26,40

In Sinu Jesu Nihil obstat: dr Peter A. Kwasniewski Imprimatur: biskup Meath Michael Smith DCL, 11 października 2016 r., Mullingar

Wieczernik Kapłański
Informacje

W każdy Pierwszy Piątek miesiąca łączą się kapłani na wspólnej modlitwie w Polsce i na świecie na Adoracji, aby wynagradzać Panu Jezusowi za swoich braci w kapłaństwie, którzy nie adorują Najświętszego Sakramentu, mając czas na wszystko, tylko nie dla Pana Jezusa Eucharystycznego.

Słowa św. Teresy od Dzieciątka Jezus do kapłana​ Sobota 1.10.2011 r.

Tak, to dzieło miłości wobec kapłanów jest czymś wielkim, twoim zaś udziałem będzie adorowanie w imieniu tych, którzy nie adorują i reprezentowanie twoich braci, szczególnie tych najsłabszych i tych, którzy utracili swoją kapłańską godność; będziesz ich reprezentować przed eucharystycznym i pełnym miłosierdzia oraz współczucia Obliczem Jezusa, czekającego na powrót tych, których wybrał i którym chce dać udział w chwale Jego kapłaństwa.

Fragment z książki “In Sinu Jesu”

Słowa Pana Jezusa Czwartek 17.01.2008 r.

Moje Serce pała szczególną miłością ku tobie, miłością, którą Mój Ojciec przeznaczył jedynie dla ciebie i dla nikogo innego przez całą wieczność. Moje serce cierpi, gdy ta wyjątkowa miłość, którą ofiaruję duszy, zostaje odtrącona z pogardą, zignorowana lub potraktowana z obojętnością! Mówię ci to, żebyś mógł zadośćuczynić Mojemu Sercu, przyjmując miłość, jaką cię darzę i żyjąc w przyjaźni ze Mną. Przyjmuj moje dary, Moją dobroć, Moją opiekę. Moje miłosierdzie za tych, którzy odrzucają to, czego tak bardzo pragnę im udzielić.

CZYŃ TO SZCZEGÓLNIE ZA MOICH KAPŁANÓW, TWOICH BRACI

Fragment z książki “In Sinu Jesu”

Słowa Pana Jezusa Wtorek 27.12.2011 r.

To Jan czynił zadość za Piotra, który się mnie zaparł – nie przez osądzanie Piotra, którego szanował i kochał jak ojca, ale płącząc wraz z nim i ofiarując siebie jako wynagrodzenie za jego upadek. To Jan ofiarował Mi wierną miłość, by uczynić zadość za zdradę niewiernego Judasza. Kiedy ten opuścił Mi całą swoją miłość, błagając, bym ją przyjął jako wynagrodzenie za judaszową oziębłość i jego spisek uknuty przeciwko Mnie.

Bądź św. Janem dla Mojego Serca. Ofiaruj Mi zadośćuczynienie przez ofiarowanie Mi ciebie samego w imieniu tych, którzy uciekają od Mojego Eucharystycznego Oblicza; w imieniu tych, którzy nie znoszą trwanie w Mojej obecności, w bliskości Mojego Serca; w imieniu tych moich kapłanów, którzy mają czas na wszystko, ale nie dla Mnie.

Fragment z książki “In Sinu Jesu”
Odtwórz wideo

Najbliższy Wieczernik Kapłański

Miejsca Adoracji Najświętszego Sakramentu