Dołącz do Wieczernika Kapłańskiego

Podaruj swoje serce kapłanowi, ofiarując swoją adorację za kapłana Panu Bogu znanemu, który już nie adoruje. Niech jego serce na nowo zapłonie miłością do Jezusa Eucharystycznego.